فایل فروشی : بررسی تاثیر برند بر میزان خرید مشتریان ماشینهای لوکس در استان همدان


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      109 -1-مقدمه: توسعه و ،یک برند قوی نیازمند تفکر استراتژیک به طوری که ابزارهای برند ادراک ارزش وعده داده شده برای مشتریان را انتقال می دهند و سپس اطمینان حاصل می کنند که وعده داده شده عملی می شود. ساختن یک برند قدرتمند نیازمند تعیین ویژگیهای منافع ملموسی که برند با خود حمل می کند و مزایای مشتریان از افزوده شدن آن منافع و مزایای روانی یا احساسی محصول است.این مفهوم ممکن است برای یک مشتری وفادار تحت عنوان ارزش معنی شود . در بازار انبوه عموما استعداد خرده فروشی به عنوان یک منبع ارزشمند جهت ساختن برند می باشد به طوری که کیفیت خدمات ارائه شده توسط خرده فروشان به افتخارات برند افزوده می شود.ممکن است شرکت ها خود را برای بازار انبوه جایگاه یابی کنند به وسیله فراهم کردن تعاملات با مشتریان مهمی که منافع و ارزش های برند را بهینه می کنند. (جلال زاده و اختیاری، 1388ص42) سهم برند می تواند از طریق مدیریت خوب ارتباط با مشتری و ارج نهادن به او و توجه به نیازهای و …

فایل فروشی : بررسی تاثیر برند بر میزان خرید مشتریان محصولات غذایی بهروز و سحر همدان


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      142 فهرست مطالب عنوان…………………………………………………………………………………صفحه   Contents دانشگاه آزاد اسلامي. ‌ب واحد ملایر. ‌ب دانشكده تحصيلات تكميلي. ‌ب (گرايش بازاریابی) ‌ب عنوان: ‌ب استاد راهنما: ‌ب استاد مشاور: ‌ب نگارش: ‌ب فصل اول:کلیات تحقیق. 1 1-1-مقدمه: 2 2-1-بيان مسأله : 2 3-1-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق : 3 4-1-اهداف تحقيق : 4 1-5 سؤالات تحقیق: 5 6-1-فرضيه‏هاي تحقیق: 5 7-1-تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی : 5 8-1-متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی: 8 9-1-روش شناسی تحقیق: 8 10-1- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه : 9 11-1- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها: 9 فصل دوم: ادبیات موضوع. 10 1-2- مقدمه: 11 2-2-مبانی نظری: 12 3-2- عوامل مؤثر بر توانمندی های نام تجاری.. 19 1-3-2- وفاداری نام …

فایل فروشی : بررسی تاثیر برند بر میزان خرید مشتریان ماشینهای لوکس در استان همدان


پروپزال  کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc           بيان مسأله اهمیت و ضرورت انجام تحقيق   مرور ادبیات و سوابق مربوطه جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق اهداف مشخص تحقيق فرضيه‏هاي تحقیق روش شناسی تحقیق و…       …