فایل فروشی : بازاریابی الکترونیک و نقش آن در گسترش فرهنگ بیمه و افزایش پوشش بیمه ای در استان کرمانشاه در سال 1391 (مطالعه موردی بیمه میهن)


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      182 فهرست مطالب فصل اول:کلیات… 13 -مقدمه : 14 -بيان مسأله: 15 – اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: 16 – اهداف پژوهش : 17 -هدف کلی پژوهش: 17 – اهداف جزئی.. 17 – فرضيه‏هاي تحقیق: 17 – متغيرهاي تحقيق: 18 -تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش: 18 فصل دوم: ادبیات پژوهش -بخش اول: بازاریابی الکترونیکی.. 22 -مقدمه: 22 -تاریخچه مختصر بازاریابی الکترونیکی.. 22 – فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک…. 23 – تقسیم بندی مباحث مربوط به فناوری های الکترونیک (E-tech) 24 -تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک…. 26 -مفهوم تجارت الکترونیک…. 28 -انواع بازارهای الکترونیکی.. 31 2-4-5-محیط های بازاریابی الکترونیکی.. 32 -اطلاعات و ابزارهای مورد نیاز برای بازاریابی الکترونیکی.. 33 -بازاریابی الکترونیکی و روش های اعمال آن.. 33 – بازاریابی الکترونیکی در مقابل بازاریابی سنتی.. 35 -آمیخته بازاریابی.. 39 -توسعه محصولات جدیدی برای …

فایل فروشی : بازاریابی الکترونیک و نقش آن در گسترش فرهنگ بیمه و افزایش پوشش بیمه ای در شهر کرمانشاه در سال 1391 مطالعه موردی بیمه مهر میهن


پروپزال  کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc           بيان مسأله اهمیت و ضرورت انجام تحقيق   مرور ادبیات و سوابق مربوطه جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق اهداف مشخص تحقيق فرضيه‏هاي تحقیق روش شناسی تحقیق و…       …