فایل فروشی : طراحي، تهيه و استاندارد سازي ( روايي و پايايي) ابزار اندازه گيري کاربرد فناوري در ارتقاي روحيه ي کارآفريني


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      78 فهرست مطالب عنوان                                                                                                            صفحه چكيده …….6 فصل یکم :کلیات پژوهش مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………………. …

فایل فروشی : بررسی تاثیر برند بر میزان خرید مشتریان ماشینهای لوکس در استان همدان


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      109 -1-مقدمه: توسعه و ،یک برند قوی نیازمند تفکر استراتژیک به طوری که ابزارهای برند ادراک ارزش وعده داده شده برای مشتریان را انتقال می دهند و سپس اطمینان حاصل می کنند که وعده داده شده عملی می شود. ساختن یک برند قدرتمند نیازمند تعیین ویژگیهای منافع ملموسی که برند با خود حمل می کند و مزایای مشتریان از افزوده شدن آن منافع و مزایای روانی یا احساسی محصول است.این مفهوم ممکن است برای یک مشتری وفادار تحت عنوان ارزش معنی شود . در بازار انبوه عموما استعداد خرده فروشی به عنوان یک منبع ارزشمند جهت ساختن برند می باشد به طوری که کیفیت خدمات ارائه شده توسط خرده فروشان به افتخارات برند افزوده می شود.ممکن است شرکت ها خود را برای بازار انبوه جایگاه یابی کنند به وسیله فراهم کردن تعاملات با مشتریان مهمی که منافع و ارزش های برند را بهینه می کنند. (جلال زاده و اختیاری، 1388ص42) سهم برند می تواند از طریق مدیریت خوب ارتباط با مشتری و ارج نهادن به او و توجه به نیازهای و …

فایل فروشی : بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه¬یابی بر مبنای فعالیت ABC در شرکت صنایع پتروشیمی استان کرمانشاه


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      112 فهرست عناوین 1- چکیده ………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. . ..    5 2- فصل اول ” کلیات پژوهش ”   3- مقدمه ………….. …………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………..   7 4- بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……..   7 5- ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… …

فایل فروشی : بررسی تاثیر برند بر میزان خرید مشتریان محصولات غذایی بهروز و سحر همدان


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      142 فهرست مطالب عنوان…………………………………………………………………………………صفحه   Contents دانشگاه آزاد اسلامي. ‌ب واحد ملایر. ‌ب دانشكده تحصيلات تكميلي. ‌ب (گرايش بازاریابی) ‌ب عنوان: ‌ب استاد راهنما: ‌ب استاد مشاور: ‌ب نگارش: ‌ب فصل اول:کلیات تحقیق. 1 1-1-مقدمه: 2 2-1-بيان مسأله : 2 3-1-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق : 3 4-1-اهداف تحقيق : 4 1-5 سؤالات تحقیق: 5 6-1-فرضيه‏هاي تحقیق: 5 7-1-تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی : 5 8-1-متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی: 8 9-1-روش شناسی تحقیق: 8 10-1- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه : 9 11-1- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها: 9 فصل دوم: ادبیات موضوع. 10 1-2- مقدمه: 11 2-2-مبانی نظری: 12 3-2- عوامل مؤثر بر توانمندی های نام تجاری.. 19 1-3-2- وفاداری نام …

فایل فروشی : طراحي، تهيه و استاندارد سازي روايي و پايايي ابزار اندازه گيري کاربرد فناوري در ارتقاي روحيه ي کارآفريني


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      78                                                           فهرست مطالب عنوان                                                                                    &n …

فایل فروشی : تطبیق دستور زبان فارسی و اورامی


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      167 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم گذری بر تاریخ اورامی فصل سوم فعل فصل چهارم  فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات …

فایل فروشی : بررسی اثر رعایت ارزشهای اخلاقی در ابعاد گوناگون تبلیغات و تاثیر آن بر رفتار مصرف کنندگان(مطالعه موردی کالاهای برقی در شهر سنندج)

فایل فروشی : بررسي اثرات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت گاز كشور


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      161 فهرست مطالب فــصل اول: طــــرح تحـقــيق (كليات پژوهش ) 1 1-1 )مقدمه 2 1-2 )  بيان مسأله و علل برگزيدن موضوع پژوهش. 3 1-3)  ضرورت و اهميت پژوهش. 5 1-4) پيشينه مطالعات انجام شده 6 1-5 ) فرضيه‌هاي پژوهش. 7 1-6) اهداف اساسي از انجام پژوهش. 7 1-7) متغيرهاي پژوهش. 8 1-8)  روش انجام پژوهش. 9 1-8 -1) روش پژوهش. 9 1-8-2)  روش جمع‌آوري اطلاعات 9 1-8 -3) ابزار اندازه گيري اطلاعات 9 1-8 –4 ) قلمرو پژوهش. 10 1-8 -5 ) روش نمونه‌گيري و تعيين حجم نمونه 10 1-9)  روش تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه‌ها 12 1-10 )تعريف واژهها و اصلاحات كليدي بكار رفته در تحقيق 12 فصل دوم: چارچوب نظري و پيشينه تحقيق 14 ( ادبيات پژوهش) 14 پيشگفتار 15 2-1) آشنايي با سازمان تجارت جهاني ( WTO ) 16 2-1- 1 ) شناسنامه سازمان تجارت جهاني 17 2-1-2) تاريخچه شكل گيري سازمان تجارت جهاني 17 …

فایل فروشی : بررسی ارتباط بین نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان با کارایی آنان مطالعه موردی شرکت های گاز و نفت استان کردستان


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      152 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم پیشینه پژوهش فصل سوم روش شناسی پژوهش فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات …

فایل فروشی : عوامل تعیین کننده ارزش ویژه برند پوشاک در میان گروه سنی جوانان


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      98 فهرست مطالب تقدیر و تشکر: ‌ج تقدیم به… ‌د فصل اول : کلیات … 1 1-1-مقدمه: 2 1-1- بيان مسأله : 3 2-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق : 3 3-1- اهداف تحقيق: 5 3-1-1-هدف کلی (اصلی): 5 3-1-2- اهداف جزیی: 5 4-1-  سؤالات تحقیق: 5 5-1-فرضيه‏هاي تحقیق: 5 6-1-  متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها: 6 7-1- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق: 7 8-1- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): 7 فصل دوم : ادبیات پژوهش …. 10 1-2- مقدمه: 11 2-2-مبانی نظری: 12 2-2- عوامل مؤثر بر توانمندی های نام تجاری .. 21 1-2-2- وفاداری نام تجاری .. 21 2-2-2-  ارزش های مشتری پسند .. 22 3-2- مفاهیمی که نام تجاری یا برند به مشتری انتقال می دهد .. 23 1-3-2-ویژگی( Attribue ) . 23 2-3-2-مزایا( Benfits ) . 23 3-3-2- …