فایل فروشی : پاورپوینت در مورد متغیر


فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:۲۱ اسلاید   برخی از اسلایدها: متغیر عبارت است از مشخصه یک فرد ، چیز یا پدیده که قابل اندازه گیری بوده ،   می تواند مقادیر مختلفی را بپذیرد و از هر فردی به فرد دیگر تغییر کند مثل سن ، وزن ، فاصله ، در آمد ، شدت. متغیرها عواملی هستند که مورد اندازه گیری یا سنجش قرار می گیرند.  اهمیت تعیین متغیـــــرها : باید متغیرهای هر پژوهش رابشناسیم تا بتوانیم داده های مربوطه را گــرد آوری کنیم. برای اطمینان محقق، آگاه نمودن پرسشگرها وخوانندگان از گزارش تحقیق در مورد  اینکه چه چیزی  ( متغیری ) اندازه گیری شده ونقش متغیرهای اندازه گیری شده چه بوده است. باید وضعیت متغیر را از نظر مستقل یا وابسته بودن در هریک از اهداف ویژه وفرضیات به طور دقیق مشخص نمود.  زمانی که می خواهید متغیرهای طرح را مشخص نمایید مروری مجدد براهداف ویژه داشته باشید.   بعد از تعیین اهداف؛ و نوشتن فرضیات و سؤالات، باید سعی شود به دقت متغیرهای تحقیق تبیین شود. اندازه گیری متغیرها برای رسیدن به اهداف تحقیق الزامی است. به ای …

فایل فروشی : پاورپوینت در مورد قوانین حقوقی رضایت نامه و برائت نامه .پروژه پایانی حقوق


فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:۱۸ اسلاید   برخی از اسلایدها: ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی : اعمال زیر جرم محسوب نمی شود : ۲- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستــــــــان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود . در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهـــــد بود هر فرد عاقل و بالغی حق دارد در مورد درمان یا روش درمانــــــی که برایش توصیه شده یا ضرورت دارد , تصمیـــــــم بگیرد . او باید از چگونگی درمان خود آگاه باشد و بدون کسب رضایت او انجام چنین عملی , ضرب و جرح و جرم محسوب می شود برای صحت هر عمل حقوقی چهار شرط اساسی لازم است : ۱- قصد طرفین و رضای آنها ۲- اهلیت طرفین ( بلوغ , عقل و رشد ) ۳- موضوع معین ۴- مشروعیت جهت قرارداد ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی : هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایـی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر مـــی کند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشـــــد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است …

1 13 14 15