فایل فروشی : بررسی ارتباط بین نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان با کارایی آنان مطالعه موردی شرکت های گاز و نفت استان کردستان


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      152 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم پیشینه پژوهش فصل سوم روش شناسی پژوهش فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات …

فایل فروشی : تطبیق دستور زبان فارسی و اورامی


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     pdf         صفحات      167 فصل اول :کلیات پژوهش فصل دوم گذری بر تاریخ اورامی فصل سوم فعل فصل چهارم  فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات …

فایل فروشی : بررسی تاثیر برند بر میزان خرید مشتریان محصولات غذایی بهروز و سحر همدان


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      142 فهرست مطالب عنوان…………………………………………………………………………………صفحه   Contents دانشگاه آزاد اسلامي. ‌ب واحد ملایر. ‌ب دانشكده تحصيلات تكميلي. ‌ب (گرايش بازاریابی) ‌ب عنوان: ‌ب استاد راهنما: ‌ب استاد مشاور: ‌ب نگارش: ‌ب فصل اول:کلیات تحقیق. 1 1-1-مقدمه: 2 2-1-بيان مسأله : 2 3-1-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق : 3 4-1-اهداف تحقيق : 4 1-5 سؤالات تحقیق: 5 6-1-فرضيه‏هاي تحقیق: 5 7-1-تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی : 5 8-1-متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی: 8 9-1-روش شناسی تحقیق: 8 10-1- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه : 9 11-1- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها: 9 فصل دوم: ادبیات موضوع. 10 1-2- مقدمه: 11 2-2-مبانی نظری: 12 3-2- عوامل مؤثر بر توانمندی های نام تجاری.. 19 1-3-2- وفاداری نام …

فایل فروشی : بررسی تاثیر برند بر میزان خرید مشتریان ماشینهای لوکس در استان همدان


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      109 -1-مقدمه: توسعه و ،یک برند قوی نیازمند تفکر استراتژیک به طوری که ابزارهای برند ادراک ارزش وعده داده شده برای مشتریان را انتقال می دهند و سپس اطمینان حاصل می کنند که وعده داده شده عملی می شود. ساختن یک برند قدرتمند نیازمند تعیین ویژگیهای منافع ملموسی که برند با خود حمل می کند و مزایای مشتریان از افزوده شدن آن منافع و مزایای روانی یا احساسی محصول است.این مفهوم ممکن است برای یک مشتری وفادار تحت عنوان ارزش معنی شود . در بازار انبوه عموما استعداد خرده فروشی به عنوان یک منبع ارزشمند جهت ساختن برند می باشد به طوری که کیفیت خدمات ارائه شده توسط خرده فروشان به افتخارات برند افزوده می شود.ممکن است شرکت ها خود را برای بازار انبوه جایگاه یابی کنند به وسیله فراهم کردن تعاملات با مشتریان مهمی که منافع و ارزش های برند را بهینه می کنند. (جلال زاده و اختیاری، 1388ص42) سهم برند می تواند از طریق مدیریت خوب ارتباط با مشتری و ارج نهادن به او و توجه به نیازهای و …

فایل فروشی : نقش مدیریت توزیع آب در توسعه فضاهای سبز شهری مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 کرمانشاه


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      114 فهرست مطالب تقدیر و تشکر: 3 فصل اول: کلیات پژوهش… 10 1-1-مقدمه: 11 2-1-بيان مسأله: 11 3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش: 12 4-1-اهداف پژوهش : 12 1-4-1-هدف کلی : 12 2-4-1- اهداف ویژه و کاربردی : 13 5-1-  سؤالات تحقیق: 13 6-1-  فرضيه‏هاي تحقیق: 13 7-1- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات : 14 1-7-1-مدیریت آب : 14 2-7-1-توسعه فیزیکی فضاهای سبز : 14 ب- بيان متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی: 15 فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش… 16 -بخش اول:مدیریت منابع آب.. 17 1-2-مقدمه. 17 2-2-تاریخچه مدیریت منابع آب.. 17 3-2-هدف های توسعه و مدیریت منابع آب.. 20 4-2-تعریف های عمده در برنامه ریزی منابع آب.. 21 5-2-فرایند کلی برنامه ریزی و مدیریت منابع آب.. 22 6-2-نقش پروژه های برنامه ریزی منابع آب.. 23 7-2- دسترسی به آب.. 25 8-2- مفهوم مدیریت به هم پیوسته منابع آب (IWRM) 27 9-2- اهمیت IWRM… 29 10-2-مسائل اساسی در مدیری …

فایل فروشی : بررسی مدیریت جمع آوري و دفن زباله هاي شهري مطالعه موردي شهر کرمانشاه


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      115 …

فایل فروشی : بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی شرکتهای دولتی و خصوصی شهر پاوه


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      124 فهرست مطالب تقدیر و تشکر تقدیم فصل اول:کلیات پژوهش 1-1-مقدمه 2-1-بيان مسأله 3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش 4-1- اهداف پژوهش هدف کلی اهداف جزیی 5-1-  فرضيه‏هاي تحقیق فرضیه اصلی پژوهش فرضیات فرعی پژوهش 6-1-روش شناسی پژوهش 7-1-قلمرو زمانی و مکانی تحقيق 8-1-مدل پیشنهادی  و متغییرهای پژوهش فصل دوم:ادبیات پژوهش 2-1-مقدمه بخش اول سرمایه های فکری 2-2- تعاريف مختلف انديشمندان از سرمايه اجتماعی   2-3-مباني نظري 2-3-1-  سرمايه انساني 2-3-2-  سرمايه ساختاري 2-3-3- سرمايه مشتري 2-4- سرمايه مشتري به عنوان ميانجي 2-5- دارايي هاي سازماني 1- دارايي هاي مشهود 2- دارايي هاي نا مشهود 2-5-1- دانش 2-5-2- دانش، بنيان سرمایه هاي فكري 2-5-3- مفهوم دانش 2-5-4- سرمايه اجتماعی 2-6- طبقه بندي سرمايه اجتماعی   2-6-1- دانش و يادگيري 2-6-2-مديريت دانش 2-6-3- مديريت نو آوري 2-6-4- بازارهاي سرمايه 2-6-5- …

فایل فروشی : تاثير بنيان هاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان در بانک مسکن استان کرمانشاه در سال 1391


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      184 فهرست مطالب   فصل اول: کلیات.. 1 1-1-مقدمه : 2 1-2-بيان مسأله: 3 1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: 5 1-4- اهداف پژوهش : 7 1-4-1-هدف کلی: 7 1-4-2- اهداف جزئی.. 7 1-4-3- هدف كاربردي، 7 1-5- فرضيه‏هاي تحقیق: 7 1-6- متغيرهاي تحقيق: 8 1-6-1- مدل پیشنهادی پژوهش: 9 1-7-تعاریف مفهومی: 9 فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش… 12 2-1-مبانی نظری: 12 2-2-ابعاد فلسفه بازاريابي رابطه مند : 21 2-2-1-بُعد تاکتيکي: 21 2-2-2-بُعد استراتژيک: 21 2-2-3- بُعد فلسفي: 21 2-3-بنيان هاي بازاريابي رابطه مند از ديدگاه مورگان و هانت: 22 2-3-1-اعتماد. 22 2-3-2-تعهد. 22 2-3-3-ارتباطات 23 2-3-4-مديريت تعارض… 23 2-4- سیر تاریخی آميخته بازاريابي تا بازاريابي رابطه مند. 23 2-4-1-دانش اقتصادي ارتباط با مشتري.. 24 2-5- مزاياي بازاريابي رابطه مند. 25 2-6-بازاريابي رابطه مند در سطح جهاني. 26 2-7-فلسفه رابطه مندی و تشریح ابعاد آن. 27 2 …

فایل فروشی : بررسي وشناسايي عوامل مؤثر برتجهيز منابع (جذب سپرده) در بانك ملي كرمانشاه


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      188    عنوان                                                    فهرست مطالب                                          صفحه فصل اول: كليّات تحقيق                                                &nbs …

فایل فروشی : بازاریابی الکترونیک و نقش آن در گسترش فرهنگ بیمه و افزایش پوشش بیمه ای در استان کرمانشاه در سال 1391 (مطالعه موردی بیمه میهن)


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      182 فهرست مطالب فصل اول:کلیات… 13 -مقدمه : 14 -بيان مسأله: 15 – اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: 16 – اهداف پژوهش : 17 -هدف کلی پژوهش: 17 – اهداف جزئی.. 17 – فرضيه‏هاي تحقیق: 17 – متغيرهاي تحقيق: 18 -تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش: 18 فصل دوم: ادبیات پژوهش -بخش اول: بازاریابی الکترونیکی.. 22 -مقدمه: 22 -تاریخچه مختصر بازاریابی الکترونیکی.. 22 – فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک…. 23 – تقسیم بندی مباحث مربوط به فناوری های الکترونیک (E-tech) 24 -تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک…. 26 -مفهوم تجارت الکترونیک…. 28 -انواع بازارهای الکترونیکی.. 31 2-4-5-محیط های بازاریابی الکترونیکی.. 32 -اطلاعات و ابزارهای مورد نیاز برای بازاریابی الکترونیکی.. 33 -بازاریابی الکترونیکی و روش های اعمال آن.. 33 – بازاریابی الکترونیکی در مقابل بازاریابی سنتی.. 35 -آمیخته بازاریابی.. 39 -توسعه محصولات جدیدی برای …

1 2 3 201