سگی در خیابان ..؟!

سگی در خیابان ..؟!

سگی را در خیابان با پستانهای پر از شیر دیدم که  پرسه می زد .

خودرا به بعضی از ادمها که با او ارتباط چشمی بر قرار می کردند نزدیک

نموده وسر ودمی برایشان تکان می داد …

توجهم را جلب کرد به مردی که کودک خردسالش را همراه داشت نزدیک شد

وظاهرا مرد هم استقبال نمود تاکودکش با او لحظاتی خوش باشد

سگ به مرد وکودک نزدیک شد ودر کنار انها روی زمین دراز کشید مرد در

حالیکه با کودکش حرف می زد ارام پا یش را بلند کرده وبر گردن سگ گذاشت

وسگ هم معصومانه به انها نگاهی کرده وسنگینی پا وکفش را تحمل وبا

تکان دادن ارام سر ودم محبتش را اظهار می نمود …

در این لحظه بود که خودم را جای سگ قرار داده ودردل با خود ودرونم از زبان

ان سگ اینگونه نجوانمودم ..

ای انسان چرا مرا بادستانت ناز ونوازش نمی کنی ؟! وبا پا وکفش ؟!

نترس من کثیف تر از بسیاری از انسانها نیستم که بالاجبار ویا از روی ترس

ویا ازروی رضا ورغبت هرروزه با انها سر وکار داری وخواسته وناخواسته

تعظیم وتکریمشان می کنی ؟!

یک سگ هم غرور دارد ..احترام دارد ..

درست همانند انسانها دارای شخصیت است ..

مواظب انها باشید وبا انها انسان گونه رفتار کنید

فراموش نکنید پناهنده به انسانها شده اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *